domingo, 25 de janeiro de 2009

As Christ's Body

Lord,
Give me eyes capable to see those who have been unseen
Give me ears capable to hear the wounded voice
Give me a mouth capable to speak words of life

Lord, Make my arms embrace those in need
Make my hands touch those injured
Make my feet agile to run and help

Oh Lord,
Could I love as You do?
Could I feel what You feel?
Is it Your will?

Oh Lord,
Break my heart for what breaks Yours
Let me see as You see
Let me hear as You hear
Let me speak as You speak
Let me touch as You touch
Let me walk close to those You love

Lord,
Make my life an instrument to announce Your kingdom
Make me declare through words and deeds
Your justice, Your peace, Your joy

Um comentário:

Eirik disse...

Re: Wow, ja Edson, det er lenge siden sist. Jeg husker en av de siste gangene vi var sammen, da vi satt og ventet på at folk skulle komme til nattverd i hula. Det var fint. Takk for at du kikket inn på bloggen min og kommenterte! Det er koselig å høre fra deg igjen.

Jeg har det bra her i Norge. Jeg bor sammen med fem andre fra Hald, så vi lar Hald-livet leve litt videre:) Studiene er interessante, og jeg har funnet en god kirke å gå i. Har du det bra?