domingo, 9 de março de 2008

Jesu vei

Som kristen er vi kalt til å følge Jesus sitt forbilde i verden. Profeten Jesaja snakket om Jesu sinnelag i kapitel 53. Når jeg leser og tenker på disse ordene, forstår jeg at Jesus ”hadde ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved synet av ham. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann som ingen ville se på”, og han var også ydmyket. Denne beskrivelse er av en mann som endret historien, men beskrivelsen er ikke attraktiv for oss i det 21. århundret. Våre verdier og ønsker er forskjellige fra hans.

Jesu sinnelag er annerledes enn vår egoisme. Han gav seg selv for alle mennesker fordi han ville leve etter Guds vilje. Han proklamerte sannheten om Guds Rike, og han opplevde konsekvensene av det. Jesus ville tjene alle mennesker til alle tider. Han verdsatte hver enkelt: spedalsk, prostituert, halt, overtoller, rik og fattig. Denne foraktede mannen så på hvert hjerte, han så etter menneskets innerste, - ikke det som verden hadde gjort det til.

Apostelen Paulus beskriver også denne “Jesu vei” i Flipperne 2.5-11. Han sier at Jesus er vårt eksempel. Beskrivelsen fra Paulus sier at Jesus ”gav avkall på sitt eget, tok på seg menneskers skikkelse og ble mennesker lik” og ”han fornedret seg selv”. Vi er kalt til å avstå fra våre egoistiske drømmer og vilje, for å leve etter vår Herre Jesu eksempel.

Hvis jeg bare tenker logisk, dette sinnelaget er nesten umulig og alt for lite verdsatt i vår verden i dag. Men, gjennom tro, kan jeg forstå at Jesus gikk denne veien og kunne fullføre sin tjeneste. Og han levde sitt liv så gjennomført at jeg kan høre Jesu kall til oss: ”Følge meg og jeg vil gjøre dere til disipler!”.

Nenhum comentário: